Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Cảm ơn mời bạn vào nhà!

0 khách và 0 thành viên

Xem hàng ngày

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hãy chát với tôi

  • (Nguyễn Thị Thu Hà)

  Ảnh ngẫu nhiên

  Videoplayback_.flv TIEN_NGUOI_DI.swf 1422013.jpg Ngay_tet_que_em_ht.swf Bv4__Copy.swf Baner_Tet_1.swf CHUC_MUNG_NAM_MOI_20136.swf Xuan1.swf HAPPY_NEW_YEAR_ht.swf HappyNewYear_2013.swf GS_2012.jpg New_Folder_22.swf

  BAO CAO

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nông Minh Thu
  Ngày gửi: 22h:41' 25-09-2011
  Dung lượng: 76.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 - 2011
  Môn: Sinh học 6

  I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA:
  Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình môn sinh học lớp 6 sau khi học sinh học xong học kì II.
  1. Kiến thức:
  - Chương VII: Quả và hạt: Mô tả được các bộ phận của hạt, nêu được các điều kiện cần cho sự nẩy mầm của hạt, phân biệt quả khô và quả thịt.
  - Chương VIII: Các nhóm thực vật: Mô tả được cây hạt trần là thực vật có thân gỗ lớn và mạch dẫn phức tạp, sinh sản bằng hạt nằm lộ trên lá noãn hở; Phát biểu được giới thực vật xuất hiện và phát triển từ dạng đơn giản đến dạng phức tạp, tiến hóa hơn; Chứng minh được thực vật hạt kín là nhóm tiến hóa hóa hơn cả.
  - Chương IX: Vai trò của thực vật: Nêu được vai trò của TV đối với ĐV và người giải thích được vì sao phải trồng cây gây rừng.
  - Chương X: Vi khuẩn – nấm – địa y: Nêu được cấu tạo và vai trò của địa y; Nêu được nấm và vi khuẩn có hại, gây nên một số bệnh cho cây, động vật và người.
  2. Kỹ năng:
  - Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích, so sánh, vận dụng vào thực tế.
  3. Thái độ:
  - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh vật.
  II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
  1. Hình thức: Kết hợp tự luận + TNKQ
  2. Cách tổ chức: HS làm bài trên lớp, thời gian 45 phút.
  III. MA TRẬN:
  Nội dung
  Nhận biết

  Thông hiểu
  
  
  
  
  
  Vận dụng thấp

  Vận dụng cao
  
  Chương VII: Quả và hạt
  - Mô tả được các bộ phận của hạt.
  - Phân biệt quả khô và quả thịt.
  
  
  
  3/14=21.4%=
  42.8 điểm
  1/3= 33.3 %hàng = 14.2. điểm
  2/3=66.7 %hàng =
  28.6 điểm
  
  
  
  Chương VIII: Các nhóm thực vật

  Mô tả được cây hạt trần là thực vật có thấn gỗ lớn và mạch dẫn phức tạp, sinh sản bằng hạt nằm lộ trên lá noãn hở.

  Phát biểu được giới Tv xuất hiện và phát triển từ dạng đơn giản đến dạng phức tạp hơn, tiến hóa hơn.
  Chứng minh được TV hạt kín là nhóm TV tiến hóa hơn cả
  
  
  6/14=42,8%= 85,6 điểm
  1/6=16.7% hàng=14.3 điểm
  2/6=33.3% hàng=
  28,5 điểm
  3/6=50 % hàng=
  42.8 điểm
  
  
  Chương IX:
  Vai trò của thực vật

  Nêu được vai trò của TV đối với ĐV và người
  Giải thích được vì sao phải trồng cây gây rừng
  
  
  
  3/14=21.4%=
  42.8 điểm
  1/3= 33.3 %hàng = 14.2. điểm
  2/3=66.7 %hàng =
  28.6 điểm
  
  
  
  Chương X :
  Vi khuẩn – Nấm – Địa y
  ( 5 tiết )

  - Nêu được cấu tạo địa y, nấm.
  - Nêu được vi khuẩn có hại, gây nên một số bệnh cho thực vật, động vật và người.
  
  
  
  
  2/14=1.4.3%=
  28.6 điểm
  2/2=100% hàng=
  28.6 điểm
  
  
  
  
  14/14 = 100% Tổng điểm = 200 Điểm

  71,3 điểm
  35.7%
  85.7 điểm
  42.9%
  42.8 điểm
  21.4%
  
  
  IV: NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:
  PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIA
  TRƯỜNG THCS YÊN LỖ
  KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011
  MÔN SINH HỌC 6
  Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề
  ( Học sinh làm bài vào tờ giấy thi này )
  
  Họ và tên: ....................................Lớp 6....  
  
  PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
  * Khoanh vào ý đúng trong các câu sau: ( Từ câu 1 đến câu 8).Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
  Câu 1: Hạt gồm những bộ phận sau:
  A. Vỏ, phôi chất dinh dưỡng dự trữ
  B. Vỏ, nhân, cây mầm.
  C. Bao, chồi, ruột.
  D. Vỏ
   
  Gửi ý kiến