Bài 6.Cô bé bán diêm-Ngữ văn 8

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: Đào Khắc Tùng
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:06' 26-03-2012
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Ngày 25 - 10 - 2007
Lớp 8A nhiệt liệt chào mừng các Thầy Cô giáo đến dự tiết học ngày hôm nay!
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi
Câu 1: Tác phẩm Lão Hạc có sự kết hợp giữa các phương thức biểu đạt nào?
a. Tự sự, miêu tả và biểu cảm.
b. Tự sự, biểu cảm và nghị luận.
c. Miêu tả, biểu cảm và nghị luận.
d. Tự sự miêu tả và nghị luận.
Câu 2: Nhận định nào nói đúng nhất ý nghĩa cái chết của Lão Hạc?
a. Là bằng chứng cảm động về tình phụ tử mộc mạc, giản dị nhưng cao quý vô ngần.
b. Gián tiếp tố cáo xã hội thực dân phong kiến đã đẩy người nông dân vào hoàn cảnh khốn cùng.
c. Thể hiện tính tự trọng và quyết tâm không rơi vào con đường tha hoá của một người nông dân.
d. Cả ba ý kiến trên đều đúng.


d
a
C« bÐ b¸n diªm
( TrÝch truyÖn cæ An - ®Ðc - xen )
Bài 6: Văn Bản
Tiết 21 - 22 : Đọc hiểu văn bản
Đất nước đan mạch
Quốc kỳ
Tuyết rơi
Bài 6: Văn Bản

Cô bé bán diêm
( Trích truyện cổ An - đéc - xen )
I- §äc vµ chó thÝch
1. §äc

2. Chú thích
b. Tác phẩm
c. Từ khó
a. Tác giả:
An - đéc - xen
<1805 - 1875>
- Là nhà văn Đan Mạch nổi tiếng với những truyện kể dành cho trẻ em.
- Cô bé bán diêm - Trích truyện cổ An - Đéc - xen
II- Tìm hiểu văn bản

II- Tìm hiểu văn bản
* Bố cục: gồm 3 phần
a. Phần 1: Từ đầu... cứng đờ ra: Hình ảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa.
b. Phần 2: Tiếp theo ... chầu thượng đế: Những lần quẹt diêm- ước mơ và mộng tưởng.
c. Phần 3: Còn lại: Cái chết của cô bé bán diêm.
1. Hình ảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa
Câu hỏi thảo luận nhóm:
Nhóm 1: Tì m những chi tiết miêu tả hoàn cảnh gia đình cô bé bán diêm ? Nêu nhận xét chung về nghệ thuật trong đoạn này?
Nhóm 2: Tì m những chi tiết miêu tả thời gian, khung cảnh lúc cô bé bán diêm trong đêm giao thừa. ý nghĩa của những chi tiết đó ? Nêu nhận xét chung về nghệ thuật trong đoạn này?
Trước đây Hiện tại
+ Nhóm 1: Hoàn cảnh cô bé bán diêm.
+ Nhóm 2: Thời gian cô bé bán diêm: đêm giao thừa
Khung cảnh lúc cô bé bán diêm:
><
><
><
><
><
><
><
Đáp án
* Nghệ thuật
Nhà văn sử dụng nhiều hình ảnh tương phản có lựa chọn nhằm làm nổi bật tình cảnh đáng thương, cô độc, đói khổ của cô bé bán diêm.
II- Tìm hiểu văn bản
1. Hình ảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa

><
><
><
Dùng hình ảnh tương phản để nói nên tình cảnh đấng thương, cơ cực của cô bé. Đói, rét, khổ về vật chất, đày ải về tinh thần.
Hết tiết 1